2,450,000₫

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Giá đã bao gồm:
 bảo hành 12 tháng

  • Mã sản phẩm: MLAPOPAUDIO

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition) dành cho Micro thu âm, cũng thay thế cho bông MÚT lọc âm bao quanh Micro thu âm. Công dụng để trừ hao đi phần gió và nước bọt vào Micro thu âm. Sẽ tránh được những tiêng phụt phụt khi thu âm. Giúp cản được tạp âm nhỏ đi vào micro khi thu âm.


Đặc điểm và hình ảnh Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition):

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Màng lọc âm Pop Audio Pop Filter (Studio Edition)

Đọc thêm