0

Chân Micro thu âm - giá đỡ Micro để bàn, kẹp bàn đầy đủ