0

Ca Sĩ ĐAN TRƯỜNG đến mua bộ thu âm Focusrite Scarlett 2i2 Gen 3 với Micro thu âm MXL 990 HE tại PU