Microphone cài áo, Microphone không dây máy quay, điện thoại