✅BÌNH LUẬN CỦA KHÁCH VỀ DỊCH VỤ Ở XA, CHẤT LƯỢNG BỘ THU ÂM TỚI TAY KHÁCH HÀNG Ở NHẬT | FOCUSRITE 2I2