NƯỚC MẮT MẸ HIỀN | COVER | MẠNH CƯỜNG | PHÒNG THU ÂM PU STUDIO GÒ VẤP