✅ buổi livestream với bộ thu âm mini tại nhà Audient iD14 và Micro thu âm MXL 990HE - Trường Linh Võ