HƯỚNG DẪN CẮM DÂY ICON UPOD PRO HÁT KARAOKE NOW, HOẶC SING NOW ,IKARAOKE 1 ĐIỆN THOẠI