Setup phòng livestream cho ca sĩ Đan Trường hát với Sound card Focusrite 2Pre USB Micro AKG P420

https://youtu.be/ftZccXs29Ro


Setup phòng livestream cho ca sĩ Đan Trường hát với Sound card Focusrite 2Pre USB Micro AKG P420logo-zalo-vector
1900 2269

Hệ thống Chỉ đường 2 ShowRoom