0

Quán quân thần tượng BOLERO 2016 Ca Sĩ Trung Quang tậu bộ thu âm Focusrite Micro thu âm MXL 990HE