0

Tư vấn mua hàng Sound card XOX K10 Jubilee có tốt không??

https://youtu.be/N0EmjHkUFBg

sound card xox k10 

micro thu âm 

tư vấn mua sound card xox k10