Test Mic livestream XOX K10 Jubilee Micro thu âm Bm900 Woaichang

https://youtu.be/KmzwuROm6H0

 

Test Mic livestream XOX K10 Jubilee Micro thu âm Bm900 Woaichang

 

sound card xox k10 

micro thu âm bm900 woaichang

 

logo-zalo-vector
1900 2269

Hệ thống Chỉ đường 2 ShowRoom