0

Hướng dẫn sử dụng XOX K10 hát bằng tai nghe ĐIện thoại

https://youtu.be/T_ct148I3Nc

 

Hướng dẫn sử dụng XOX K10 hát bằng tai nghe ĐIện thoại

Sound card XOX K10 jubilee 2020

Micro thu âm