0

Hướng dẫn lắp ráp chân kẹp micro thu âm và màng lọc âm

https://youtu.be/YEX5iZsv9ng

Hướng dẫn lắp ráp chân kẹp micro thu âm và màng lọc âm XOX K10 Jubilee - Woaichang Bm900

Sound card XOX K10 Jubilee

Micro thu âm BM 900 WOAICHANG

Chân kẹp micro thu âm 

màng lọc âm micro phone