Focusrite // High Quality audio recording with iPad: iTrack Solo

https://www.youtube.com/watch?v=goayAZy_noA

Thiết kế phần cứng

Để có được những tính năng hữu hiệu, sound card thu âm iTrack Solo Lightning được thiết kế phần cứng mạnh mẽ.

Bộ xử lý tín hiệu được thiết kế với tốc độ xử lý cao. Tần số lấy mẫu tín hiệu lên đến 96kHz. Độ dài mỗi mẫu lên đến 24-bits khi hoạt động với các thiết bị Mac, PC

Khi hoạt động với các thiết bị iPad khả năng xử lý tín hiệu vẫn ở mức cao với 48kHz/16-bits dữ liệu.

logo-zalo-vector
1900 2269

Hệ thống Chỉ đường 2 ShowRoom