Test sound card USB Behringer UCA222

https://www.youtube.com/watch?v=9awACxzbCP4

Ghi âm đồng thời và độc lập giữa micrô và ghi-ta trong Cubase 5.1 sử dụng giao diện USB Behringer UCA222.
Ghi âm đồng thời guitar và giọng nói trong hai bản nhạc riêng biệt mà không sử dụng một giao diện USB nào (bộ trộn USB cũng hoạt động).
logo-zalo-vector
1900 2269

Hệ thống Chỉ đường 2 ShowRoom